Beiseanlegg

Overflatebehandling av treverk

Anleggene gjør det mulig å overflatebehandle
treverk på en rasjonell og kostnadseffektiv måte.
Dette er et komplett anlegg for påføring av
grunning og toppstrøk.
Anlegget omfatter også transportutrustning
fra mottak av trelastpakker til
pakkemaskin og utkjøring.
Tørka gjør at malingen på meget kort tid.

Beiseanlegg0095ny test

Vakumpålegger: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Vakumpålegger.mp4

Overgang tverrtransportør til rulletransportør: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Overgang-tverrtransportør-til-rulletransportør.mp4

Innmating beisemaskin: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Innmating-beisemaskin.mp4

Beising: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Beising.mp4

Enstykkmater med vendeakse: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Enstykkmater-med-vendeakse.mp4

Avlegger pakkemaskin: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Avlegger-pakkemaskin.mp4

Pakkemaskin: http://mo-mek.no/wp-content/uploads/2015/03/Pakkemaskin.mp4